แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การเสนอหัวข้อประชุมและบุคคลเป็นกรรมการปี 2566

หลักเกณฑ์การเสนอหัวข้อประชุมและบุคคลเป็นกรรมการปี 2566

January 2023

Download
แบบฟอร์มการเสนอวาระและบุคคลเป็นกรรมการ ประจำปี 2566

แบบฟอร์มการเสนอวาระและบุคคลเป็นกรรมการ ประจำปี 2566

January 2023

Download
หลักเกณฑ์การเสนอหัวข้อประชุมและบุคคลเป็นกรรมการปี 2565

หลักเกณฑ์การเสนอหัวข้อประชุมและบุคคลเป็นกรรมการปี 2565

January 2022

Download
แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกเป็นกรรมการ ปี 2565

แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกเป็นกรรมการ ปี 2565

January 2022

Download
หลักเกณฑ์การเสนอหัวข้อประชุมและบุคคลเป็นกรรมการปี 2563

หลักเกณฑ์การเสนอหัวข้อประชุมและบุคคลเป็นกรรมการปี 2563

January 2020

Download
แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกเป็นกรรมการ ปี 2563

แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกเป็นกรรมการ ปี 2563

January 2020

Download