เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน Update 23 March 2016

2 ตำแหน่ง

เพศ

หญิง

คุณวุฒิ

ปวส.- ป.ตรี สาขาบัญชี-การเงิน อายุ 20 ปีขึ้นไป มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

สมัครงาน