ผช.หน.แผนกจัดซื้อ Update 23 March 2016

1 ตำแหน่ง

เพศ

หญิง

คุณวุฒิ

ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง อายุ 25 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ สามารถใช้ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน