พนักงานขาย กทม. / ตจว. (หลายอัตรา) Update 23 March 2016

เพศ

ชาย

คุณวุฒิ

ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด/การขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านน้ำมันเครื่องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน